Vodovod Leskovica- Studor-Debeni- Srednje brdo

Obvestila

Obvestilo za uporabnike vpodovodnega sistema Leskovica – Studor- Debeni- Srednje brdo

Datum: 6.3.2020

 

Spoštovani uporabnik, uporabnica vodovodnega sistema Leskovica- Studor- Debeni- Srednje brdo,

 

v mesecu decembru 2019 se je izvedel električni priključek do zbiralnika zajetij Jelenci. V januarju 2020 se je v zbiralnik vgradila UV naparava za dezinfekcijo vode. Investicija se je izvajala s sredstvi pridobljenimi iz letnega zaračunavanja vodarine- blagajne vodovoda. V letu 2020 se bodo izvajala vzorčenja po planu.

Zadnji odvzeti vzorci na lokacijah posameznih vej vodovoda so skladni s pravilnikom o pitni vodi.

Potrebna dela na vodovodnem sistemu so:

– sanacija vodohranov

– zamenjava opreme vodohranov iz kovine v nerjaveče materiale

– ureditev prezračevanja vodohranov in vstopnih vrat, jaškov

– izvedba meritev porabe vode za ugotavljanje okvar na vodovodu

– ureditev ograj vseh objektov

– ureditev nadzornega sistema na daljavo v primeru pomanjkanja vode, okvare SMS alarm vseh vodohranov

– električni priključki vseh vodohranov

– ureditev vodnega dovoljenja, ki poteče ob koncu leta 2020

– sanacija zajetij Jelenci in ureditev vodovarstvenega pasu

– ureditev služnosti poteka cevoboda po posameznih parcelah z lastniki

– izvedba meritev vseh hidrantov

– ureditev lastništva vodovoda

– vgradnja razbremenilnih ventilov pri uporabnikih

– vzpostavitev mesečnega spiranja

– izvajanje rednih del

Sredstva blagajne so se v večji meri porabila za vzorčenja- razvejan sistem zahteva večje število vzorcev in izvedbo električnega priključka z dezinfekcijo.

Sredstva, ki so zbrana z vodarino, ne zadoščajo za investicije v vodovod. Izdelano je bilo ovrednotenje potrebnih del- dologoročni plan vodovoda.

Trenutno ni virov finaciranja, ki bi pokrila potrebna vlaganja v vodovod.

lep pozdrav,

Instalaterstvo Krek d.o.o.,

Dejan Krek

Izvidi analize vode

Copyright © 2018 - 2022 Instalatersvo Krek d.o.o. , Vse pravice pridržane!