Vodovod Brode

Vodovod Brode ima v Loški regiji zelo kakovosten izvir. Večkratne analize katere izvaja Kranjski zavod dokazujejo neoporečnost izvira.
Za vodovod praktično ni investicij oz potrebno je redno vzdrževanje.  V letu 2011 se je pojavila okvara na cevovodu, kar pa je v bodoče še za pričakovati saj so okvare sestavni del vodovoda.
V prihodnosti se bo izvajalo spiranje omrežja ter občasna dezinfekcija s klorom v kolikor bo to potrebno. Kot upravljalec vodovoda  se bomo trudili da bo voda skladna s pravilnikom ter da boste z našimi storitvami zadovolnji.

Dejan Krek dipl.ing.str.

Poročilo upravljavca vodovoda Brode v letu 2013

Na vodovodu so se izvajala redna vzorčenja ZZVK(sedaj preimenovan v NLZOH). Opravil se je tudi redni inšpekcijski nadzor dne 25.10.2013. Inšpektor je podal odločbo, ki jo treba izpolniti do 1.11.2014 in sicer o ureditvi zajetja Brode 1 (več o odločbi). Izrednih dogodkov na vodovodu ni bilo.

Dejan Krek, dipl.ing.str.

Copyright © 2018 - 2024 Instalatersvo Krek d.o.o. , Vse pravice pridržane!